Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Amacı: Gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. Organik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında natif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılması temel amaç olmuştur. Ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. 

Vizyon: Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan, bölge insanın ufkunu açacak gelişmelere ön ayak olan, öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.

Misyon: Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine, toplumda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayan, çağın ve teknolojik gelişmelerin gereklerini yerine getirecek nitelikli ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

-Her türlü tıbbi bitkinin yetiştirilmesinde tıbbi bitkilerin maruz kalabileceği hastalık ve zararlıların belirlenmesi ve bunlarla savaşım konusunda çalışmaların yürütülmesini sağlar,

-Tıbbi bitkilerin hasatlama işlemlerini yapar,

-Yeşil olarak toplanan bitkileri kurutulması ve saklanması işlerinde çalışır,

-Tıbbi bitkilerden çeşitli yağların çıkarılmasına çalışır. Laboratuvar ortamında etkin madde üretiminde görev alır,

-Tıbbi bitkileri öğüterek çeşitli ilaç hammaddelerini hazırlar,

-Tıbbi bitkilerden elde edilen etkin maddelerin saklanması ve korunması işlerini yapar,

-Parfüm, krem, merhem, losyon vb. kozmetik ürünlerin yapımında görev alır,

-Tıbbi bitkilerin üretildiği sera, tarla ve depoları mikroplardan arındırmak için kimyasal maddelerle temizler,

-Çeşitli tıbbi bitkilerin satış ve pazarlamasında görev alır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İş Olanakları

Tıbbi Aromatik Bitkiler Teknikerleri, tıbbi bitki ihraç eden özel şirketlerde, ilaç imal laboratuvarlarında, büyük şehirler ve turistik bölgelerde tıbbi bitki ve drog satışı yapılan özel işyerleri ve güzellik salonlarında çalışabilirler; bu gibi işyerleri açabilirler. Devlet sektöründe ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) başarılı olan öğrenciler üniversitelerin Ziraat Fakülteleri'ndeki ilgili bölümlere ve Kimya bölümüne geçiş yapabilirler.