KAYIT TARİHLERİ

 • e-Devlet üzerinden kayıtlar 16 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında,
 • Üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Öğrencilerimiz kesin kayıtlarını Kayıt Merkezlerimizden yada e-Devlet üzerinden herhangi birinden yaptırmaları yeterlidir.

KAYIT YERİ

Kayıt işlemlerini kayıt merkezinde yaptıracak öğrencilerimiz 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Gazlıgöl Yolu 7.km deki Ahmet Necdet Sezer Kampüsündeki Kayıt merkezimizde yaptıracaklardır.

NOT: Yoğunluk olmaması için Meslek Yüksekokulumuzun kayıt tarihi 21 Ağustos 2019 Çarşamba  günü  olarak belirlenmiştir. Bu tarihe uyulması işlemlerinizi daha kolay ve hızlı  sağlayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt işlemlerini yaptırmak için kayıt merkezine gelen  öğrencilerimiz , aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadırlar.

 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Meslek Yüksekokulumuz Otobüs Kaptanlığı programına kayıt yaptıracak öğrenciler için ÖSYM kılavuzunda yer alan açıklamalardan 122 nolu koşulda belirtilen şartlara uygun sağlık raporu

AYNI ANDA 2 ÖNLİSANS YADA 2 LİSANS OKUNAMAZ

Öğrenciler aynı anda 2 önlisans yada aynı anda 2 lisans programında kayıtlı olamazlar. (Kontenjan sınırlaması olmayan Açık ve Uzaktan öğretim programları hariç)

Üniversitemizde bir ÖnLisans programını kazanmışsanız ve halen bir ÖnLisans programında kayıtlı iseniz kayıt yaptıramazsınız. Üniversitemizde bir Lisans programını kazanmışsanız ve halen bir Lisans programında kayıtlı iseniz kayıt yaptıramazsınız. Mutlaka kayıtlı olduğunuz programdan ilişiğinizi kesmiş olmanız gerekmektedir.

KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN OLMAYAN ÖĞRENCİLER
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez
 • Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir

ELEKTRONIK KAYIT (E-KAYIT)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

 • Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 • Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler PTT Şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
 • Elektronik kayıt işlemi 2019-2020 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
 • Elektronik kayıt 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.
 • Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
 • Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
 • Aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
 • Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
 • Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.
 • Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydını yapacaklardır ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
 • E-DEVLET ten kayıt yapan öğrencilerimizin kayıtları başarılı olmuş ise Ögrenci Bilgi Sistemimize giriş yapabilirler.
  Otomasyon sistenine giriş adresiniz: https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
  Kullanıcı Adınız   : Öğrenci Numaranız. buradan öğrenebilirsiniz
  Şifreniz          : TcKimlik numaranızın ilk 5 rakamı.
 • NOT : Kayıt yapmamış öğrencilerde HATA::Sadece Aktif Öğrenciler Giriş Yapabilir. Lütfen Öğrenci İşleri ile İrtibata Geçin.mesajı gelmektedir.
 • E-Kayıt hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

DERS KAYDI 

Ders kayıtları 09-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için ders kaydınızi internet üzerinden yaptıracaksınız. Her öğrenci ders kaydından kendisi sorumludur.

Ders kaydını yapabilmek için öğrenci otomasyon sistemini kullanmalısınız.
Otomasyon sistemine giriş adresiniz: https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

Kullanıcı Adınız   : Öğrenci Numaranız. buradan öğrenebilirsiniz

Şifreniz          : TcKimlik numaranızın ilk 5 rakamı.

Takip eden her yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 

 

15 Ağustos 2019, Perşembe 1142 kez görüntülendi