İş Akış Süreçleri EBYS Kodları

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript vb. Talepleri

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Mazeret Sınavı İşlemleri

Personel İşleri Birimi

Göreve Başlama İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Tebliğ Yazıları ve Duyurular

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri

Hastalık İzni İşlemleri

Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

Akademik Personel Alımı

Doğum Öncesi ve Sonrası izin İşlemleri

Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

Yıllık izin İşlemleri

Vekaletli izin İşlemleri

Yurtdışı izin İşlemleri

Disiplin İşlemleri

Mazeret İzni İşlemleri

Ücretsiz izin İşlemleri

Sürekli İşçi Puantajı

Doğum Yardımı İşlemleri

Tahakkuk Birimi

14 Günlük Maaş Farkı

Bütçe Hazırlama İşlemleri

Ek Ders Ödemesi İşlemleri

Haftalık Ders Programının Ek Ders Hesaplama Sistemine Girilmesi

Giyecek Yardımı İşlemleri

Kişi Borcu İşlemleri

Personel Atama İşlemleri

Personel Maaş İşlemleri

Satın Alma İşlemleri

Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

Emekli Kesenek İşlemleri

Satın Alma Komisyonu İşlemleri

Muayene ve Kabul Komisyonu İşlemleri

Taşınır Kayıt Birimi

Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

Tüketim Çıkış İşlemleri

Mal Teslim Alma İşlemleri

Zimmet Verme İşlemleri

Zimmetten Düşme

Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

Satın Almada Taşınır Girişi

 

13 Nisan 2021, Salı 655 kez görüntülendi