Öğrenci İşleri Birimi

1. Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript v.b. Talepleri

2. Öğrenci Disiplin İşlemleri

3. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

4. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi,

5. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

6. Mazeret Sınavı İşlemleri

 

Personel İşleri Birimi

1. Göreve Başlama İşlemleri

2. Görevden Ayrılma İşlemleri

3. Tebliğ Yazıları ve Duyurular

4. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme

5. Hastalık İzni İşlemleri

6. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

7. Akademik Personel Alımı

8. Doğum Öncesi ve Sonrası İzin İşlemleri

9. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

10. Yıllık İzin İşlemleri

11. Vekaletli İzin İşlemleri

12. Yurtdışı İzin İşlemleri

13. Disiplin İşlemleri

14. Mazeret İzni İşlemleri

15. Ücretsiz İzin İşlemleri

16. Sürekli İşçi Puantajı

17. Doğum Yardımı İşlemleri

 

Tahakkuk Birimi

1. 14 Günlük Maaş Farkı

2. Bütçe Hazırlama İşlemleri

3. Ek Ders Ödemesi İşlemleri

4. Haftalık Ders Programının Ek Ders Hesaplama Sistemine

5. Giyecek Yardımı İşlemleri

6. Kişi Borcu İşlemleri

7. Personel Atama İşlemleri

8. Personel Maaş İşlemleri

9. Satın Alma İşlemleri

10. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

11. Emekli Kesenek İşlemleri

12. Satın Alma İşlemleri

 

Taşınır Kayıt Birimi

1. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

3. Tüketim Çıkış İşlemleri

4. Mal Teslim Alma İşlemleri

5. Zimmet Verme İşlemleri

6. Zimmetten Düşme

7. Üç Aylık TüketimMalzemeleriÇıkış Raporu Bildirim İşlemleri

8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

9. Satın Almada Taşınır Girişi

13 Nisan 2021, Salı 758 kez görüntülendi