NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Dr. Öğr. Üyesi̇ Hakan TERZİ

Müdür
Gıda İşleme Bölümü

:0272 218 4000
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ari̇f Hakan YALÇIN

Müdür Yrd.
Ulaştırma Hi̇zmetleri̇ Bölümü

:0272 218 4001
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ömer Osman POYRAZ

Müdür Yrd.
Fi̇nans-Bankacılık Ve Si̇gortacılık Bölümü

:0272 218 4002
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Emrah ERÇEK

Bölüm Başkanı
Ulaştırma Hi̇zmetleri̇ Bölümü

:0272 218 4017
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN

Bi̇tki̇sel Ve Hayvansal Üreti̇m Bölümü
:0272 218 4017
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Azi̇ze ATİK

Gıda Teknoloji̇si̇ Bölümü
:0272 218 4010
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Cengi̇z ERYILMAZ

Fi̇nans-Bankacılık Ve Si̇gortacılık Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ercan ŞİMŞİR

Ulaştırma Hi̇zmetleri̇ Bölümü
:0272 218 4011
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Hülya YİĞİT

Bi̇tki̇sel Ve Hayvansal Üreti̇m Bölümü
:0272 218 4014
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Hurşi̇t Ertuğrul DERE

Fi̇nans-Bankacılık Ve Si̇gortacılık Bölümü
:0272 218 4013
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. İbrahi̇m Osman SARAÇOĞLU

Gıda İşleme Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. İsa Han ÇAKMAK

Gıda İşleme Bölümü
:0272 218 4015
:
:Akademik CV