Misyon: Mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek, ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon: Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurt  dışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

 

HEDEFLER

2023 Yılı Hedefleri

  1. Birim akademik ve idari personel memnuniyet düzeylerinin 75 üzerine yükseltilmesi (H.3.3*).
  2. Yüksekokulumuzun öğretim elemanı kadrosuna ve fiziki altyapıya uygun bir programın 2023 yılı içerisinde kazandırılması ve belirtilen yıl içerisinde yeni açılan programa öğrenci alımının gerçekleştirilmesi (H.1.1* ve H.1.2*).
  3. Yüksekokulumuz akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2*).
  4. Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için dış paydaşlarla işbirliğini artırarak seminer, konferans gibi faaliyetlerin yılda en az iki kez yapılması (H.1.4 ve H.3.1*).
  5. Yüksekokulumuz öğrencileri ve mezunları ile ilişkileri güçlendirmek için Kariyer Günleri’nin düzenlenmesi (H.3.2*).

Hedeflere Yönelik Riskler

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

 

16 Şubat 2016, Salı 1214 kez görüntülendi