Misyon: Mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek, ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon: Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurt  dışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

 

HEDEFLER

  1. Yüksekokulumuzda öz değerlendirmesi yapılan programlarda akran değerlendirmesinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması (H.1.1*).
  2. Yüksekokulumuzun öğretim elemanı kadrosuna ve fiziki altyapıya uygun bir programın 2022 yılı içerisinde kazandırılması ve mevcut programlar için doluluk oranının yükseltilmesi (H.1.1* ve H.1.2*).
  3. Yüksekokulumuz akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2*).
  4. Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için dış paydaşlarla işbirliğini artırarak seminer, konferans gibi faaliyetlerin yılda en az iki kez yapılması (H.1.4 ve H.3.1*).
  5. Yüksekokulumuz öğrencileri ve mezunları ile ilişkileri güçlendirmek için Kariyer Günleri’nin düzenlenmesi (H.3.2*).

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler

 

 

16 Şubat 2016, Salı 1062 kez görüntülendi