2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav
Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince hazırlanan ek sınavlara ilişkin takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

24.08.2020 – 06.09.2020 Başvuruların alınması
14.09.2020 – 19.09.2020 Birinci Ek Sınavlar
28.09.2020 – 03.10.2020 İkinci Ek Sınavlar

20 Temmuz 2020, Pazartesi 46 kez görüntülendi